طراحی

پس از شناخت نیاز مشتری عملیات طراحی شبکه مهمترین بخش یک پروژه می باشد. تهیه طرح شماتيک مسیرهای بستر شبکه، مسیر کابل های شبکه، برق، تلفن، جاگذاری نودها و تجهیزات، تصمیم گیری در مورد اجرای شبکه منسجم (Integrated) یا تقسیم شده (Segmented) و تعیین محل رکهای سگمنت و اصلی و تهیه دیاگرام کلی شبکه جزو فعالیتهای این بخش می باشد. طرح تهیه شده بر اساس استانداردهاي موسسات بین المللی نظیر ANSI و TIA و همچنین روشهای موسسه Bicsi می باشد که بنابر نيازهاي آتی و همچنین سلیقه و بودجه ايشان اختصاصاً طراحی گشته است. وسواس شرکت رایان پژواک در دقیق بودن طرح از دوباره کاریها و ابهامات در مراحل بعدی جلوگیری می نماید و در صورت نیاز و خواسته مشتری پیکربندی شبکه بررسی و بهینه سازی می شود.

 

تأمين تجهيزات

شرکت رایان پژواک قادر است کليه تجهيزات مورد نياز اجراي شبکه را بصورت End-To-End تأمين نمايد. این تجهیزات شامل بسترهای قرارگیری سیستمهای انتقال اطلاعات نظیر لوله کشی، داکتهای دیواری، کانالها، لدر، محفظه های قرارگیری تجهیزات: رکها و ملحقات، کابلها، پریزها، سوکتها و کلیه ملحقات غیر فعال شبکه، تجهیزات فعال شامل سوییچ، روتر، فایر وال و در نهایت سرورها و تجهیزات محاسباتی و ذخیره سازی اطلاعات میگردد. جهت اطلاع از بازه محصولات ارائه شده به بخش “محصولات” سایت مراجعه فرمایید.